Obowiązujące regulacje prawne wymagają, aby działalność praktycznie każdego podmiotu gospodarczego była udokumentowana w należyty sposób. W dużych firmach na co dzień zajmują się tym działy księgowe, gdzie pracują osoby odpowiedzialne za tworzenie dokumentów dotyczących bieżących wydarzeń gospodarczych. Jednak w przypadku wielu średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw, a także osób prowadzących działalność gospodarczą i innych form prawnych prowadzenia działalności, zatrudnianie na stałe osób do działu księgowego jest ekonomicznie nieopłacalne, gdyż generuje zbyt duże koszty.

Stało się to powodem powstawania biur księgowych, które oferują firmom usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, co pozwala na obniżenie kosztów. Potwierdzają to wyniki badań zaprezentowane w „Analizie rynku usług księgowych on-line” autorstwa Dariusza Graczyka z Fundacji Rozwoju Biznesu „Starter” – „W trakcie badań przeprowadzonych w ramach projektu Small Business DNA 51% mikro i małych firm przyznało, że korzysta z usług zewnętrznych biur rachunkowych, 12% zatrudnia księgowego, natomiast 37% przedsiębiorców samodzielnie prowadzi swoją księgowość, z czego 9% wykorzystuje do tego aplikacje on-line ze wsparciem księgowych, a kolejne 12% przedsiębiorców ma zamiar przejść na księgowość on-line w ciągu najbliższego roku”.

Jednak w ostatnich latach, dzięki rozwojowi Internetu i przeniesieniu wielu usług do świata on-line, możliwe było zaoferowanie jeszcze korzystniejszych cen, a także dodatkowych udogodnień, które są niedostępne dla tradycyjnych biur księgowych. Przedsiębiorstwo korzystające z usług księgowości internetowej ma często stały dostęp do całej dokumentacji firmowej z dowolnego miejsca na świecie, co pozwala bardziej elastycznie zarządzać całą działalnością. Można oczekiwać, że coraz więcej firm będzie rezygnowało z księgowości tradycyjnej na rzecz księgowości internetowej, dlatego poszerzenie usług oferowanych przedsiębiorstwom o usługi księgowe on-line jest krokiem w dobrą stronę.