Jesteś tutaj

Windykacja

W ramach usług windykacyjnych oferujemy: 
 
  • bieżącą kontrolę stanu rozliczeń z klientami,
  • opracowywanie obiegu dokumentacji dotyczącej windykacji należności oraz jej wprowadzanie,
  • wysyłkę wezwań do zapłaty,
  • wysyłkę  potwierdzeń stanu kont, obligatoryjnie raz w roku tj. na 31.12 każdego roku obrotowego,
  • raportowanie stanu należności i zobowiązań w cyklach miesięcznych lub kwartalnych.