Jesteś tutaj

Kadry i płace

Osobom, które zdecydują się skorzystać z naszej oferty zapewniamy:

  • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej związanej z ewidencją pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przygotowywanie umów o pracę z zatrudnianym pracownikiem,
  • przygotowywanie i wysyłkę dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS osób zatrudnionych na umowę o pracę i innych zatrudnionych u zleceniodawcy,
  • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem, tj. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zwolnieniu  i innych wynikających ze stosunku pracy,
  • rozliczanie składek i sporządzanie deklaracji do ZUS,
  • rozliczanie pdof i sporządzanie deklaracji do US, roczne deklaracje PIT-11, PIT-4R,  PIT-40,
  • obliczanie wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia, choroby i innych przerw.